שמאי מיהו ?
תפקידו של השמאי הינו מקצוע העוסק באומדנים והערכת נזקים בתחומים שונים ומגוונים, לרבות הערכת שווי כספי של רכב, ציוד, רכוש, מכונות, מפעלים לרבות אומדנים ושווי מיטלטלין, נכסים, מקרקעין אדמות  וכיוצא בזה.מקצוע השמאי ככלל מתחלק למקצועות שונים ומגוונים, כאשר כל נושא הוא עולם בפני עצמו. אותו שמאי חייב להיות מנוסה בתחום שהוא עוסק בוא.
בסופו של הליך בדיקתו הוא השמאי חייב להפיק את חוות דעתו המקצועית תוך חתימה על הצהרה בזו הלשון:שמאי מקרקעין - מתפקידו לעסוק בהערכת שווי נכסים לצרכים שונים ומגוונים, לדוגמא אדם המעוניין לרכוש נכס חייב הוא להיעזר בחוות דעת שמאית לעניין שווי הנכס ונתוניו הפיזיים, התכנוניים והקניניים לרבות מדידת הנכס, בדיקת תוכניות בניה, אישורי בניה תוך בדיקת הנכס ברשויות השונות לדוגמא מקרקעי ישראל, מס שבח, עיריות, עיקולים, תשלומים וכיוצא בזה.

שמאי רכב - שמאי רכב מקצוען חייב להיות בעל ניסיון ומוניטין רב בכדי לערוך שומה מיקצועית ומהימנה, לא רק במבט על רכב ורישום מה ניזוק חיצונית כי הרי כל אחד יכול להצביע על הנזק שנגרם לרכבו למשל: תאונת חזית פנסים שבורים, מכסה מנוע ניזוק.. וכו'
אלא מתפקידו של השמאי לבדוק לעומק את הנזקים שנגרמו תוך הקפדה על בטיחות ברכב, ובמידה והחליט השמאי כי הרכב אינו ראוי לתיקון - מחובתו להוריד את הרכב מהכביש תוך העברת הרכב למגרש גרוטאות.
שכן ישנם הרבה מאוד שמאים שעובדים עם חברות הביטוח להלן שמאי הבית לשעבר, אשר עושים ככל שביכולתם למזער את הנזקים לקופה השמורה של חברת הביטוח ומתקנים את הרכב בחלפים זולים וחליפיים תוך העדר קביעת ירידת ערך מסחרית שנגרמה לרכב.
באשר לבדיקות טכניות מעמיקות - על השמאי להיות מקצוען תוך יגיעתו את תורת הרכב על בוריה בכדי לערוך את חוות דעתו המקצועית לכשלים מכאניים, ו/או ליקויים שונים באחריות מוסך המטפל לרבות אחריות יצרן. שכן עליו לפרט במדוייק את ממצאיו, תוך מתן הסברים מפורטים מדוע החליט השמאי על ממצאיו.

שמאי רכוש - מתפקידו של השמאי להמתמחות בתחום הרכוש אותו הוא בודק, תוך הפקת חוות דעתו המקצועית ומתן הסברים הולמים ומשכנעים ללקויים שנמצאו ברכוש לדוגמא: פגם בסלון עור, קילופים - עליו לציין איזה סלון, מה מידותיו, איזה סוג עור, האם יש סיכוי שהצרכן השתמש בחומרים כימיים לניקוי, האם נפגע במזיד, מה הליקוי והסבר משכנע בחוות דעתו תוך הערכת שווי סלון חדש לחלוטין, זמן שימוש ושיווי של הסלון ביום בדיקת השמאי.
רוב עבודתו של השמאי תתמקד בנזקים שנגרמו כתוצאה מנזק באחריות יצרן, נזקי מים, נזקי אש, אובדן והערכת שווי רכוש לצרכים שונים ומגוונים.

שמאי  חקלאי - מתפקידו לעסוק בנזקי טבע, הערכת רכוש וגידולים חקלאיים שונים ומגוונים.

שמאי ימי - מתפקידו לעסוק בנזקי כלי שיט למינהם, מטענים ימיים, נזקי הובלה, פריקה אחסנה לרבות הערכת שווים של כלי שיט לצרכי שותפות, בנקים, ביטוח וכיוצ"ב.


בברכה,
חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש
עד מומחה בכיר לבית המשפט
054-6800905

להלן אתרי אינטרנט של חברת אומדן שמאים..

https://www.car-10.com     / https://www.car-10.co.il     https://www.haim-shamai.co.ilhttp://www.irgun-shamahim.org.il   /   http://www.michlala.co.il   /    http://www.ad-m.co.il /