הלך האוטו אין לך ביטוח

משולחנו של השמאי חיים שריקי

לפני כחודש זומנתי לבדוק רכב לאחר תאונה, לאחר בדיקה ראשונית כ שמאי רכב ורכוש נוכחתי לראות כי הרכב יצא מכלל שימוש, שכן לא הייתה לי ברירה אלא להשבית את הרכב תוך דיווח למשרד התחבורה כי הרכב הוכרז על ידי כטוטל-לוס.
רגע לפני הורדת הרכב מהכביש הצהיר בעל הרכב כי יש לו ביטוח מקיף, וכאן הבנתי כי מאחר ויש כיסוי ביטוחי לא תהיה שום בעיה...
נחזור כשנה טרם קרות מקרה תאונה ונעלה בכתב את השתלשלות רכישת פוליסת ביטוח הביטוח, זאת וכאשר לאחר קרות מקרה תאונה סיפר לנו בעל הרכב על ראשית ההתקשרות עם חברת הביטוח להלן:


הקדמה:  כשאנו מעוניינים לרכוש פוליסת ביטוח רכב, רכוש, בית ו/או כל ביטוח אחר, חובה עלינו לדווח את כל הפרטים מהותיים המיוחסים לנהג ו/או לרכב שאותו אנו מעוניינים לעשות לו ביטוח. – הסוד הוא שכל השיחות של אותו אדם עם הנציג של חברת ביטוח "מוקלטות" ונשמרות בתיק הפוליסה.
מכאן, על המבוטח חלה חובת גילוי כל הפרטים לחברת הביטוח או לסוכן ביטוח, אל תהיו תמימים כי אתם לא היחידים שרוכשים פוליסת ביטוח וכי אותה חברת ביטוח מכירה את כל "הפטנטים" והתשובות החלקיות שמסרתם, לאור הסיבה כי שכחתם ו/או לא הבנתם את השאלה.. כאשר בסופו של יום אותו נציג מדלג לצורת התשלום, כאשר חברת הביטוח שומרת לעצמה את הזכות להתגונן באמצעות השמאי הרכב מטעמה לדרישת פיצוי של המבוטח מחברת הביטוח עקב תאונה ו/או כל מקרה ביטוח.

כפי שציינו בבוא היום לאחר חלוף שנים בין מועד רכישת הפוליסה ועד יום מקרה ביטוח, אנו בטח חושבים ומצפים לקבל מה "שמאי רכוש" פיצוי מלא עבור הנזק שנגרם בשל העובדה כי ביידנו פוליסת ביטוח מקיף.
בדרך כלל חברות הביטוח משוכללות ויודעות את כל הטריקים של לקוחותיהם, ואם למסלק התביעות קיים חשש קטן - התביעה נדחת בטענות שונות ומגוונות לרבות העובדה כי בעת רכישת הפוליסה אותו מבוטח העלים מידע ו/או שיקר לנציגי המכירות של חברת הביטוח תוך העלמת פרטים מהותיים שעליהם נשאל בעת רכישת הפוליסה.
עכשיו נחזור למקרה שלנו : בעת רכישת פוליסת ביטוח נרשם בפירוש כי המורשים לנהוג ברכב הינם בעל הרכב, בן או בת זוגו בלבד, שכן מי שנהג ברכב הוא חברו הטוב של בעל הרכב.
כ "שמאי" לאחר עריכת חוות דעת לרכב ששוויו כ 100,000 ₪ הרכב הועבר למגרש של חברת הביטוח לצורך פירוק, ובמקביל פנה המבוטח לחברת ביטוח לקבל פיצוי.


שלילי חזק טענו נציגי חברת הביטוח – פוליסת הביטוח מכסה רק את בעל הרכב או בת זוגתו ו/או בן זוגו טענו – אין לך כיסוי ביטוחי שכן יש לנו גם הקלטות לפני רכישת הפוליסה בהם הבהרנו מי האנשים שמורשים לנהוג ברכב.


אבל אני בן זוגו של בעל הרכב, ותמיד נוהג ברכב משום שבעל הרכב אינו מסוגל לנהוג מסיבות אישיות, אין בעיה טענו נציגי חברת הביטוח.. תציג בפנינו חשבון בנק משותף ואנחנו נאמין לך שאתה בן זוגו של בעל הרכב.
איזה חשבון משותף ואיזה נעלים... חשב לעצמו, והתיק הועבר לערכאות משפטיות אשר יכריעו בשאלת כיסוי ביטוחי.

האם בכל מקרה שבו מתברר כי הפרטים שמסרנו חסרים או אינם נכונים יישללו מאתנו תגמולי הביטוח ? 

הבא נראה מה קבע בית המשפט בעניין דומה.
מדובר ברכב אשר בוטח בפוליסת ביטוח מקיף שבה יכול לנהוג ברכב כל נהג מגיל 24 ומעלה. - בערב אחד, נהג בנה של רותי (שם בדוי) ברכב. הרכב הסתחרר בכביש והתנגש בתמרור. לאחר בדיקת שמאי הרכב, הרכב הוכרז טוטל לוס וחברת הביטוח דחתה את הפיצוי שמגיע לרותי כביכול עבור הרכב שהלך לעולמו.  -  מדוע שאלה רותי, למה לא משלמים לי, את תגמולי ביטוח, ומיד נציגי חברת הביטוח ענו כי לא שוכנעה בזהותו של הנהג אשר גרם לתאונה.

בדיון בבית משפט השלום נקבע מפורשות כי רותי, בעלה והבן מסרו מידע לא מדויק לחברת הביטוח לרבות העובדה כי רק ביום הדיווח לחברת הביטוח הצהירה גב' רותי לראשונה כי לא היא זו שנהגה ברכב אלא הבן.
לטענת הבן, באותה רגע הוא פחד נורא שהמשטרה תתערב בחקירה ורישיונו ישלל, בשל עובדה ומחשבה זו הודיע לחברת הביטוח כי אימו נהגה בעת קרות מקרה תאונה.
בהמשך הדיון בבית המשפט סבר השופט כי מסירת מידע שאינו נכון לחברת הביטוח כלל לא הייתה משפיעה על פיצוי דמי הפוליסה שכן חבות חברת הביטוח מותנת על פי הערכתו של  "שמאי רכוש".
מכאן ציין השופט כי אין קשר בין מסירת מידע שאינו נכון לבין הפיצוי שמגיע לבעלי הפוליסה בגין הרכב שהוכרז כאובדן כללי, על כן השופט חייב את חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח בצירוף רבית והצמדה לרבות הוצאות בית המשפט.

לסיכום:

המציאות של המבוטחים והאזרח הקטן לפעמים כואבת כששם את מבטחו על השמאי מטעם חברת הביטוח, ולצערי אנחנו מתבדים ומקבלים סטירת לחי מצלצלת, משום שזהו מחיר ההתעמרות של תאגיד חברות הביטוח, 

מכאן אנו ממליצים למנהלים הבכירים בחברות הביטוח להורות לעובדיהם להפסיק לטרטר את המבוטחים אשר סומכים על קשיי היום יום של כל המבוטחים בחברות הביטוח אשר הם מנהלים 

למותר לציין כי זהו רק מאמר, ובעוד מספר ימים מילים שנרשמו לעיל ישכחו וחבל מאוד שזה כך


בברכה,
חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש
עד מומחה בכיר לבית המשפט
054-6800905

להלן אתרי אינטרנט של חברת אומדן שמאים..
https://www.car-10.com     / https://www.car-10.co.il     https://www.haim-shamai.co.il / http://www.irgun-shamahim.org.il   /   http://www.michlala.co.il   /    http://www.ad-m.co.il /