חוות דעת נזק לרכב

הביטוח המקיף לרכב אמור לכסות את מבוטחי חברות הביטוח בכל תחומי הסיכונים, לרבות פיצוי ירידת ערך הרכב בשל קרות מקרה ביטוח (תאונה). הסדר זה נכון לשני הצדדים, כל עוד משלם המבוטח את פרמיית הביטוח שלו לחברת הביטוח. במקרים בהם מגיש המבוטח תביעת פיצוי כנגד חברת הביטוח, עשויה החברה לנקוט בצעדים, הכוללים העסקה של חוקרים פרטיים המתוגמלים על פי אינטרסים, ועורכי דין הבקיאים בתחום הביטוח, והמנוסים בהופעות בבתי משפט. המטרה היא לדחות את תביעת המבוטח או למזער את הפיצוי המגיע לו. מבוטח בפוליסת ביטוח מקיף, התובע את חברת הביטוח, עלול למצוא עצמו מול מערכת, המקשה עליו קבלת פיצוי.

שמאי הרכב מספר על מקרה אמיתי: 

מבוטח בעל רכב איבד שליטה על רכבו וגרם לתאונה. 

עד לפני התאונה טופל הרכב במוסכי היבואן, והיה במצבו כחדש. 

לאחר התאונה פנה בעל הרכב לחברת הביטוח, וזו הפנתה אותו לשמאי רכב ולמוסך הסדר מטעמה.

הערכת הנזקים: נזק לפח החזית, למכסה המנוע ולקורת השלדה הקדמית. בעבודת התיקון נכללו התאמת צבע וצביעה לא מקורית של החלקים שנפגעו בתאונה. השמאי מטעם חברת הביטוח התעלם בחוות דעתו מהנזק שהביא לירידת ערכו המסחרי של הרכב, ואף הוסיף הערה בחוות הדעת, כי לא נגרמה ירידת ערך לרכב עקב הנזק.


מספר חודשים לאחר התאונה פנה המבוטח לסוכנות רכב, מכיוון שרצה להחליף את רכבו ברכב חדש. נציגי הסוכנות יידעו את בעל הרכב, כי אם לא ימצאו ברכבו פגיעות שלדה, מנוע או תיבת הילוכים, תזכה אותו הסוכנות במלוא מחיר המחירון בהזמנת רכב חדש, בכפוף לאישור בדיקת רכבו במכון רכב ידוע. תוצאות הבדיקה במכון הפתיעו את המבוטח – 

בבדיקה התגלו ליקויים חמורים במרכב ובשלדת הרכב (כמצוין כי הרכב לאחר תאונה). בשל ממצאים אלה הפחיתה הסוכנות כ-25% ממחירון הרכב.

התנהלות מול חברת הביטוח:
המבוטח הגיש בקשה לחברת הביטוח, לפיצוי בשל ירידת ערך הרכב. לאחר סירובה המוחלט של החברה לפצותו,  הוא ביקש את שירותי בתור שמאי רכב אובייקטיבי, על מנת לאמוד את ירידת הערך שנגרמה לרכב.
בתהליך הבדיקה בפועל של הרכב לא התאפשר לנו לראות את הפגיעה בשלדה, מאחר והיה צורך בפירוק חלקים מהרכב כדי לחשוף את מקור הנזק.
נמסרו לידינו המסמכים הקשורים לתיקון הרכב לאחר התאונה, הכוללים: חוות דעת השמאי מטעם חברת הביטוח. תמונות שצולמו על ידי שמאי חברת הביטוח במעקב תיקון הרכב במוסך (בהן סומן בבירור מקור הנזק, לרבות פגיעה בקורת שלדה). טופס בדיקת מכון הרכב המאשר את הליקויים שנרשמו.
המסמכים והתמונות צורפו לקביעת חוות הדעת של השמאי האובייקטיבי תוך הדגש כי לאור מקרה תאונה יש לראות פגיעה במרכב הרכב, לרבות פגיעה בקורת שלדה קדמית, התאמת צבע וצביעה לא מקורית, נגרמה לרכב ירידת ערך מסחרית בסך 16% מערכו של הרכב.
הדיון בבית המשפט: עורך הדין של המבוטח, עמו נפגשתי טרם הדיון, הותיר בי רושם כי אינו מנוסה בתביעות מול חברות ביטוח, ובפרט בתחום הרכב. הוא התעלם מהעצות המקצועיות שסיפקתי לו, לא התמקד בחקירת ירידת הערך המסחרית שנגרמה לרכב, ולא ייצג את המבוטח במהלך כל העדות שזומנתי אליה – (פשוט שתק).
עורך הדין מטעם חברת הביטוח, שזימן אותי לחקירה בבית המשפט, ניסה לכוון את דבריי. הוא טען כי איני רשאי להציג שאלות, מאחר וזומנתי להעיד כשמאי אובייקטיבי, והסיט את הדיון לנושאים שאינם קשורים לתביעה של המבוטח. הוא לא הציג בפני בית המשפט את חוות דעת השמאי מטעם חברת הביטוח, ולא את טופס התביעה.

סיכום דיון תביעת רכב בבית המשפט:
בסיכום הדיון, ביקש עורך הדין מטעם חברת הביטוח להביא לחקירה את בעל מכון הרכב, כדי לאשר את אמיתות טופס הבדיקה. הוא ביקש לזמן גם את נציג חברת סוכנות הרכב, על מנת לבדוק אם אכן הציע לבעל הרכב מחיר מחירון, כתנאי להזמנת רכב חדש, בכפוף לבדיקה במכון.
כבוד השופטת הציעה לצדדים להתפשר לפני קבלת החלטתה, אך עורך הדין מטעם חברת הביטוח הדגיש כי הפערים גבוהים, וביקש מהשופטת להציע את הסכום שיוצג על ידו לחברת הביטוח, לצורך קבלת החלטה.
החלטת השופטת, למרות עדותנו כמומחים מקצועיים בתחום, הייתה להמשיך ולזמן עוד עדים למשפט, מאחר ולא הייתה בקיאה בהערכת הנזקים שנגרמו לרכב לאחר התאונה.
נסכם ונדגיש, עבור כל  בעל רכב המגיש תביעה, חייב בראש ובראשונה למנות עורך דין בעל ניסיון בתחום הרכב והרכוש, אשר גם מומחה בתחום תביעות רכב נגד חברות ביטוח.

משרדנו רשום במאגר בתי המשפט השלום והמחוזי כשמאי מומחה ברכב ורכוש. 

בברכה,
חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש
עד מומחה בכיר לבית המשפט
054-6800905

להלן אתרי אינטרנט של חברת אומדן שמאים..

https://www.car-10.com     / https://www.car-10.co.il     https://www.haim-shamai.co.ilhttp://www.irgun-shamahim.org.il   /   http://www.michlala.co.il   /    http://www.ad-m.co.il /