אחריות מכון בדיקת רכב

שמאי רכוש מספר על אחריות של מכון בדיקת רכב  - מקדים תרופה למכה
מדובר בתביעה שהוגשה לבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב על ידי קונה רכב תמים נגד מכון בדיקה מורשה משרד התחבורה.
באחד הימים ביקש מר אורן לרכוש רכב, כאשר הוסכם בין המוכר לקונה כי רכישת הרכב מותנת בבדיקה במכון רישוי ידוע בעיר. לאחר ביצוע הבדיקה, נרשמו ליקויים שבלונים תוך העדר רישום נזקי תאונות קודמות שנגרמו לרכב.

לאור תוצאות הבדיקה הסכים הרוכש לקנות את הרכב תוך ביצוע העברת בעלות על שמו. שכן לאחר מספר חודשים נכנס בעל הרכב למוסך מורשה ושם גילה כי הרכב לאחר כמה תאונות.

מייד עם גילוי המידע, התקשר לבעל הרכב הקודם ושאל לפשר המידע שבידיו כי הרכב לאחר מספר תאונות שהמוכר הסתיר זאת ממנו.

בהתייעצות של בעל הרכב עם מכיריו הומלץ בפניו לפנות לשמאי רכוש מומחה בשם חיים שריקי אשר קבע נחרצות כי הרכב לאחר תאונות קדמות וכי חלקי המרכב מסביב לרכב נצבעו מחדש לרבות הבדלי גוון צבע וצביעה לא מקורית של חלקי מרכב, תוך חישוב ירידת ערך מסחרית סך 20% מערכו של הרכב.

לאחר קבלת דו"ח היסטוריה לרכב ממוסך היבואן עולה כי הרכב לאחר 4 תאונות שונות אשר 2 מהם נגרמו כחודשיים לפני שרכש את הרכב.  בעל הרכב הגיש תביעה נגד המכון וכנגד בעל הרכב על הסתרת מידע להלן המושג המשפטי "גילוי נאות".
בדיון בבית המשפט קבע השופט בטעות יסודית כי המכון נהג כשורה והסיר את התביעה כנגד המכון. עכשיו נותר בעל הרכב עם המוכר – מה עשה המוכר ? תיכף תראו איזה בלגן נהיה מזה...

טרם דיון השני בבית המשפט, פנה המוכר לחברת ביטוח בטענה כי לאור התאונות שנגרמו ברכב בשנתיים שהיה מבוטח ביטוח מקיף, לא נקבעה שום ירידת ערך על ידי השמאים מטעם חברת הביטוח, בשל כך ביקש המוכר מבית המשפט לצרף לדיון את כל השמאים מטעם חברת הביטוח שיהיו גם נתבעים כצד ג', שכן אם השופטת תקבל את התביעה, אזי באחריותה להטיל זאת על השמאים שבדקו בזמנו את הרכב ולא קבעו את ירידת הערך שנגרמה לרכב.

בדיון בבית משפט השלום בתל אביב נוכחתי לראות באולם 4 שמאים, נציג מכון הבדיקה, עורכי דין מטעם חברת הביטוח, עורך דין מטעם הנתבע, וכן שני עורכי דין להלן התובעים, ואנוכי מטעם התובעים.
כלומר אני הייתי אמור להגן על חוות דעתי מול 4 שמאים מטעם חברת הביטוח שאת חלקם הכרתי אישית, ומול 2 עורכי דין שאמורים היו להיות גם נגדי.
האמת, היה לי העונג הרב כשמאי רכוש אובייקטיבי להיות מול ארבעה שמאים שכל אחד כבודו במקומו מונח, ואשר היה חובה עליהם להגן על חוות דעתם בגין ארוע תאונתי ברכב.

למותר לציין כי השופטת ישבה ועיינה בתיק הכל כך מסובך וביקשה לבדוק נוכחות של כל הנתבעים, השמאים, והמייצגים בתיק, אך בפתיחת הדברים של השופטת הודגשה נוכחותי באומרה "אני רואה כי השמאי שריקי נמצא כאן" (הכירה אותי בתביעות אחרות), ומכאן בדקה את נוכחותם של היתר. לאחר מספר מילים ביקשה השופטת ממני לעלות לדוכן העדים בכדי להסביר את מהות חוות דעתי.

לאחר שנתתי הסבר איך בנויה חוות דעתי לקביעת ירידת ערך, ציינתי בפירוש כי לאור צביעת חלקי מרכב שונים מסביב לרכב, החלטתי לקבוע כי ירידת הערך שנגרמה היא סך 20% שכן לאחר מכן פירטתי לגורמים בחוות דעתי איך הגעתי לירידת הערך המסחרית שנגרמה לרכב. לאחר שסיימתי לתת הסברים משכנעים, קם פתאום אחד השמאים וביקש לשאול אותי שאלות בהקשר לתאונה שבדק לפני כשנתיים.

עם שאלתו, טענתי כי אין לי כל עניין עם השמאים של חברות הביטוח לאור העובדה כי חוות דעתי מכוונת ישירות למכון הבדיקה ולא לשמאים שנכחו באולם, שכן יש להם נוסחאות והנחיות של חברות הביטוח לעשות ככל שביכולתם למזער עלויות.

מכאן הדגשתי, כי הרכב הנדון לאחר 4 תאונות, שכן שאלתי את השופטת – האם יש סיכוי לרכב הזה להימכר במחיר מחירון, מול רכב שלא עבר תאונה?

מהמילים הללו שלי, פרצה מהומה באולם בית המשפט, זה צועק על זה, ואני יושב לי בדוכן העדים וצוחק – שכן גם חושב לעצמי איזה בלגן נהיה מתביעה שולית של כ 7,500 ₪, 12 אנשים בתביעה מתוכם 4 שמאים, בזבזנו 3.5 שעות באולם, ועוד היד נטויה – מי ישלם את כל ההוצאות של אותם אנשים שנכחו באולם?

בסופו של דיון, הבהירה השופטת כי לאור הנסיבות היא ממליצה להעביר את התיק לבית משפט השלום ולא לתביעות קטנות, בשל ששני הצדדים מיוצגים ע"י עורכי דין. – שכן היא ממליצה להגיע לפשרה ו/או שהיא מחליטה מה שתחליט.

האמת, כולם היו כבר עייפים והטעות של התובע הייתה להגיע לפשרה שכן נקבע כי יקבל פיצוי סמלי.
 משרדנו רשום במאגר בתי המשפט השלום והמחוזי כשמאי מומחה ברכב ורכוש.

בברכה,
חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש
עד מומחה בכיר לבית המשפט
054-6800905

להלן אתרי אינטרנט של חברת אומדן שמאים..

https://www.car-10.com     / https://www.car-10.co.il     https://www.haim-shamai.co.ilhttp://www.irgun-shamahim.org.il   /   http://www.michlala.co.il   /    http://www.ad-m.co.il /