מינוי שמאי על פי חוק
 
 
  
במקרה של נזק לרכוש, זכותך למנות שמאי ביטוח רכוש מטעמך (ולא מטעם חברת הביטוח) וזאת על פי חוק לרבות קביעתו של המפקח על הביטוח כפי שהוזכר בחוק ובפסיקות של בתי המשפט ובג"ץ להלן מספק פסק דין בגץ בית המשפט הגבוה לצדק מס' פסק דין בג"ץ 7721/96 

מדוע בכלל ניתן פסק הדין?

בעבר פנו אזרחים ועורכי דין רבים לבתי המשפט בעניים מינוי שמאי מטעם חברת הביטוח אשר אלו האחרונים שומרים על האינטרס הכלכלי של חברות הביטוח במיוחד על ידי השמאים אשר מועסקים על ידי חברות הביטוח או שמאים חיצוניים אשר עובדים בשיתוף פעולה עם חברות הביטוח - להלן רשימת השמאים מטעם חברות הביטוח.

במידה והשמאי מועסק כעובד ו/או כקבלן משנה של חברת הביטוח, הוא נעשה תלוי באופן אישי באחד הצדדים. זהו מצב של ניגוד עניינים.

בעקבות פסק דין זה ניתן להבין כי זכותו של כל אזרח במדינת ישראל למנות שמאי מטעמו, כמו כן נקבע בחוזרי ביטוח רבים ונשנים כי  חל איסור מוחלט על חברת הביטוח ו/או סוכן ביטוח למנות שמאי מטעמם.
בעניין זה הוגשה הצעת חוק נוספת בשיתוף פעולה עם איגוד השמאים אשר פועלים לעיגון ההוראות החוק 

סיכום:
ביום קרות מקרה נזקי רכב או רכוש חובה עליכם לדווח מיד לחברת הביטוח ובמקביל להתקשר לשמאי מומחה שיערוך ויתעד את הנזק סמוך מאוד ליום קרות המקרה

מומלץ לא לחכות לטשטוש הממצאים, לדוגמא: 

בעת קרות מקרה תאונה, בעת קרות מקרה נזק לרכוש, בעת נזילה מהשכן , נשקי שריפה, הצפה, נזקי מים , פריצה, גניבה, וכל נושא - חברה עליכם לדווח מיידית לחברת ביטוח ולמנות שמאי מטעמכם בכדי לממש את זכיותיכם מול חברות הביטוח ו/או בתביעות צד שלישי.
מומלץ לפנות אלינו ע"מ לקבל חוות דעת מקצועית והוגנת ללא משוא פנים ו/או אימת חברות הביטוח.

בברכה,
חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש
עד מומחה בכיר לבית המשפט
054-6800905

להלן אתרי אינטרנט של חברת אומדן שמאים..

https://www.car-10.com     / https://www.car-10.co.il     https://www.haim-shamai.co.il / http://www.irgun-shamahim.org.il   /   http://www.michlala.co.il   /    http://www.ad-m.co.il /