מוסכי הסדר של חברות הביטוח והשלכותיהם

תיקון רכב במוסך הסדר של חברת הביטוח - האומנם?

חודש לאחר תיקון תאונה במוסך הסדר של חב' ביטוח נתקע הרכב והיה צורך בגרירתו למוסך היבואן.
כל מבוטח רכב אשר נגרמת לו תאונה נאלץ להתקשר עם נציגי חברת הביטוח שלו, מהר מאוד הוא מגלה אדיבות יתרה של נציגי חב' הביטוח אשר משכנעים אותו לגרור את הרכב למוסך הסדר תוך שהם מרגיעים את הלקוח כי יקבל רכב חלופי, תוך טיפול אישי של שמאי רכב מטעמם אשר יטפל ברכב בקפידה רבה.


עסק לא רע בכלל, חשב לתומו מר וולדמיר והסכים להצעת נציגת חברת הביטוח..


בואו נעצור רגע אחד לפני ונשאל איפה טמון העוקץ שימו לב !! אילו הייתם נוהגים אחרת וגוררים את הרכב למוסך היבואן, ברוב המקרים הייתם מקבלים רכב חלופי, חלפים מקוריים, ולא הייתם פוגעים באחריות רכב יצרן.


עצם העובדה כי הסכמתם להכניס את רכבכם החדש למוסך הסדר של חב' הביטוח, ותיקון הרכב בידיים שאינם מקצועיות אזי אתם מאבדים את האחריות על הרכב לרבות העובדה כי במוסך הסדר כבר ידאגו להחליף חלפי תאונה שאינם מקוריים.
שיקול דעת במקרה זה של בעל רכב חדש להעביר את רכבו החדש למוסך הסדר נראה בסדר מבחינתו משום שהוא אינו רוצה להתעסק עם הרכב ובדברים שאינו מבין.
לאור האמור, לפנינו מקרה אמיתי של מבוטח אשר שמע בעצותיהם של נציגי חברת הביטוח. (שמות במאמר זה הינם בדויים והשמות האמתיים שמורים במערכת).

ביום מהימים נסע מר וולדימיר עם רכבו החדש וחצה צומת ברמזור ירוק, לפתע הגיח רכב ממול אשר נסע באדום ופגע ברכבו של וולדמיר, הנהג הפוגע ברח ממקום התאונה וחזר כעבור מספר דקות מבוהל מאוד תוך הבעת חרטה על מעשיו. - לאחר החלפת פרטים, נדרש מר וולדמיר להזמין גרר בכדי לפנות את הרכב למוסך וכך עשה.
התקשר לחברת הביטוח ודיווח על התאונה, נציגי חברת הביטוח הרגיעו את וולדמיר. - אין לך מה לדאוג מר וולדמיר, הכל יהיה בסדר, אנחנו מיד שולחים גרר שיגרור את הרכב למוסך הסדר שלנו.
עוד הרגיעה נציגת השירות מטעם חברת הביטוח לוולדמיר והצהירה כי חברת הביטוח שלנו דואגת למבוטחים שלה.. ושם במוסך ההסדר מחכה לך רכב חלופי ושמאי רכב, אתה מבחינתך אין לך הרבה מה לעשות, תן לנו לטפל בתאונה.. גש למוסך הסדר חתום על כמה מסמכים, קבל רכב חלופי וסע לשלום ברגע שיסיימו לתקן את הרכב אנו נתקשר איתך.
כאשר מר וולדמיר שמע את נציגת הביטוח המהממת משתטחת בפניו.. הסכים והודה לה מקרב לב לנציגת חברת הביטוח.. נסע ביחד עם הגרר למוסך הסדר, חתם על מסמכים קיבל רכב חלופי ונסע בשמחה לביתו, איזה מזל שיש אנשים כאלו בחב' הביטוח חשב. כעבור חמישה ימים התקשרו ממוסך הסדר ומסרו, בוא לקחת את הרכב בבקשה, הרכב שלך יצא כמו חדש.
כעבור חודש, בזמן נסיעה נשמעו רעשים מתיבת ההילוכים, מה לעשות חשב בליבו מר וולדמיר, הרי זה רכב חדש, עברתי רק 15,000 ק"מ , ובאחריות יצרן. לאחר גרירת הרכב למוסך היבואן נתגלתה תמונה מזעזעת, בזמן תיקון אותה תאונה הרכיבו חלפים חליפיים ולא מקוריים כנדרש תוך הרכבת צנרת גיר בצורה לקויה, כתוצאה מכך נזל כל השמן מתיבת ההילוכים אשר נפגמה כתוצאה מעבודתה ללא שמן.

מר וולדמיר איבד את האחריות על הרכב בשל תיקון לקוי שלא במוסך היבואן. בתשובה מקצועית מסרו נציגי המוסך מסכנותיהם אשר הובילו את מר וולדמיר להתקשר לשמאי האובייקטיבי חיים שריקי בכדי שזה יבדוק את מהות הנזקים שנגרמו לרכב לאור תיקון במוסך הסדר של חברת הביטוח. בסופו של יום טיפול השמאי היה בשני מישורים.
ב.  ירידת ערך בגין החלפת חלפים לא מקוריים. (כל אלו לא חושבו ע"י השמאי מטעם חברת הביטוח) זוהי חוות דעת אחת.
ג.  חוות דעת השנייה נערכה כתביעת אחריות מקצועית של מוסך הסדר מטעם חברת הביטוח אשר גרם לנזק של תיבת ההילוכים תוך חישוב ירידת ערך רכב בגין פירוק והרכבת תיבת הילוכים מרכב חדש.

סיכום:
נעצור לרגע ונודה כי מרבים בעלי הרכב אין להם את הניסיון איך לנהוג לאחר תאונה, הבלבול, וחוסר אונים מביאים אותנו להאמין לנציגי חברת הביטוח. ניצול העובדות הנ"ל ע"י כל אלו העוסקים בביטוח הן אינטרסנטיות בלבד, האינטרס העיקרי הוא לשמור על כספם של חברות הביטוח תוך משלוח שמאי מטעמם אשר יעשה ככל שביכולתו למזער את הנזקים תוך העדר חישוב ירידת ערך מסחרית שנרגמה לרכב כתוצאה מקרות מקרה תאונה.

נסיעה טובה ובטוחה.

בברכה,
חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש
עד מומחה בכיר לבית המשפט
054-6800905

להלן אתרי אינטרנט של חברת אומדן שמאים..

https://www.car-10.com     / https://www.car-10.co.il     https://www.haim-shamai.co.il / http://www.irgun-shamahim.org.il   /   http://www.michlala.co.il   /    http://www.ad-m.co.il / 
בברכה,

חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש
עד מומחה בכיר לבית המשפט
054-6800905