מה משמעותה של ירידת ערך לרכב ו/או ירידת ערך מסחרית .

מה משמעותה של ירידת ערך לרכב ו/או ירידת ערך מסחרית?

ירידת ערך משמעה ההפרש בין שווי השוק של הרכב ורכוש המבוטח לפני שאירע מקרה ביטוח לבין שוויו של הרכב ו/או הרכוש לאחר תיקון הנזקים שנגרמו. - את ירידת הערך לאחר קרות מקרה תאונה /ביטוח אנו מכנים אותה כירידת ערך מסחרית, הווה אומר לאחר שהרכב/רכוש תוקן באופן סביר, עדיין נשארות עקבות גוון צבע שאינו מקורי לרבות סימני תיקון וצביעה לא מקורית אשר רשומות במסמך זה או אחר.
עובדות הללו אמורות להתריע לקונה הפוטנציאלי להחליט לרכוש את הרכב / רכוש במצבו הקיים.

בפוליסת ביטוח רכב מחשבים את ירידת ערך רכב עם השתתפות עצמית שגובהה מוסכם בין הצדדים  כאחוז משווי הרכב, כיום חברות הביטוח מתחכמים וקובעים השתתפות עצמית בגין ירידת ערך החל מ..1.5% ועד 4% מערכו של הרכב.


מהי וועדת ששון ?

בקרב שמאי הביטוח  בתחום  הרכב בישראל מסתמכים על חוברת הנקראת ועדת ששון ומטופחת מזה שנים על ידי  חברות הביטוח לפיו אין לקבוע  ירידת ערך לרכב  שגילו עולה על 9-10 שנים. - גם בתי המשפט היו נוהגים  לאמץ מבלי משים  קביעה זו  ולהתייחס  לועדת ששון  כלשון החוק ממש ולא לאסופת כללים מנחים כפי שאמורה הייתה להיות.

עם הימים החליטו בבתי המשפט כי קביעת ירידת ערך לאחר תאונה על פי חוברת מנחה של וועדת ששון אינה רלוונטית משום שנתקלו לו פעם בתופעות בשל התעלמות מוחלטת של שמאים בגובה הנזק לרבות מצבו האמיתי של הרכב לאחר תיקון התאונה ומסחירותו בשוק המכוניות לפני ואחרי קרות מקרה תאונה.
משמעות ירידת הערך הינה ניסיון להגדיר את סחירותו הצפויה של כלי הרכב בשוק לאחר שיתוקן באיכות טובה על ידי מוסך.שמאי הביטוח ו/או שמאים מרשימת השמאים של חברות הביטוח אמורים במסגרת חוות דעתם להפעיל מומחיותם לשם כך ולקבוע ירידת ערך מסחרית וריאלית, תחת זאת נוהגים רוב השמאים להתבסס על חוברת מנחה של ועדת ששון תוך סיכום שורת ירידת הערך ותוך העדר התייחסות לכל ירידת ערך ריאלית צפויה.

היכן הבעיה ?  כאשר נבקש למכור את הרכב, יפחיתו לנו עשרות אחוזים בגין תאונה קודמת.!!
ראוי היה כי השמאים ישכילו להבין כי מעמדם כמומחים בתחום הרכב אינו מאפשר להם לפעול כפקידים בשירות דוח ועדת ששון ומחייב אותם להפעיל שיקול דעת אוביקטיבי על סמך ניסיונם המקצועי והיכרותם את שוק הרכב בישראל.
רוב השמאים נוהגים להימנע מקביעת ירידת ערך לרכב שגילו למעלה 10 שנים, בכך נראה  כי מפרים  הם את  חובתם המקצועית והחוקית  ואף עלולים להיחשף בשל כך לאחריות נזיקית.כך למשל, עשוי אדם שירידת הערך של רכבו נאמדה בשיעור מסוים על פי ועדת ששון ואשר נאלץ למכרו לבסוף במחיר נמוך הרבה יותר, מכאן נדגיש שוב על איזה פיצוי צריך מבוטח לקבל על ירידת הערך של המכונית בעקבות תאונה?
חברות הביטוח מחשבות את הפיצוי לפי מסמך הקרוי דוח ועדת ששון, שאינו משקף את מחירי השוק. - פסק דין שנתן השופט רם וינוגרד מבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים עשוי להביא לשינוי הכללים - ואולי גם לניסיון של חברות הביטוח להעלות את הפרמיות כדי לכסות חשיפה נוספת לסיכונים בעקבות הפסיקה. בפסק הדין של השופט וינוגרד נקבע, שחברות הביטוח צריכות לפצות מבוטחים על ירידת ערך לפי ירידת הערך הממשית של הרכב בשוק המכוניות המשומשות ולא לפי דוח ששון, שפרסמה ועדה של שמאים ואנשי מקצוע בשנת 1995.
הדוח שבו מדובר הוא חוברת מנחה לשמאי הרכב ולחברות הביטוח, שבה נקבעו כללים לחישוב ירידת ערך לגבי חלקים שונים שנפגעו בתאונה, כדי להתמודד עם קביעת חברת הביטוח לגבי ירידת הערך תצטרכו להשקיע מאמצים וכסף.
שכן קשה להניח שחברת הביטוח תהיה מוכנה להיענות לתביעתכם ולשלם את מלוא ירידת הערך המסחרית של רכבכם. הפתרון הוא לבקש, .. דוח משמאי רכב או שמאי רכוש בלתי תלוי ואוביקטיבי שיהיה מוכן לקבוע לכם ירידת ערך מסחרית ואוביקטיבית המתאימה למצב השוק כיום כאשר בסופו של יום תיקבע ירידת ערך גדולה יותר מזו שנקבעה בוועדת ששון.
לא כולם ישמחו לעשות זאת, ובמיוחד לא אותם שמאים המתפרנסים מחברות הביטוח.
פניה למשרדינו תהווה לכם כבעל/ת הרכב לממש את זכויותיכם בחישוב ריאלי של ירידת ערך מסחרית לאחר תאונה ו/או מקרה ביטוח .
הדרך השנייה היא להציע את רכבכם למכירה תוך גילוי נאות של פרטי התאונה שהרכב עבר ולקבל הצעות מחיר לרכישת הרכב בעיקר מסוחרים - הצעות מחיר אלה יכולות לשמש הוכחה לערכו המסחרי של הרכב לאחר התאונה. - אם חברת הביטוח עדיין תתעקש,  לא  יהיה  מנוס  אלא מפנייה לערכאות משפטיות - סביר להניח שפסק הדין שניתן יסייע לכם לקבל את המגיע לכם מחברות הביטוח.
                  
נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,

חיים שריקי שמאי נזקי רכוש