יישום תקנה 309

 שמאי רכוש ורכב מספר מהי תקנה 309  

לאחר תאונה עם הרכב -ובמקרה של פגיעה במערכת ההיגוי ולבלמים, לשלדת המרכב מעבר לקו הגלגלים פגיעה בין הסרנים, בעמודי המרכב, חיתוך והחלפת פח אחורי מבצעים את הבדיקה להלן תקנה 309 במכון רישוי מטעם משרד התחבורה , לאחר הבדיקה ניתנה תעודת בדיקה בידי מנהל מקצועי במוסך מורשה, הרשאי לתת תעודות בדיקה על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים... 

להלן לינק לאחר משרד התחבורה בנושא הנחיות יישום וביצוע תקנה 309 

https://www.gov.il/he/departments/policies/testing_car_after_an_accident