דעו את זכויותיכם
 
 
ראשית ניתן דוגמא ומעשה אמיתי של מבוטח אשר ניזוק מתאונה.


רכב המבוטח עמד בצומת מרומזרת - הרמזור היה אדום, מאחור הגיח רכב שכור ופגע ברכבו של המבוטח.


לאחר החלפת פרטי ביטוח בין הצדדים המבוטח הזמין גרר וגרר את הרכב לחניית ביתו.
למחרת היום יצר המבוטח קשר עם סוכן הביטוח שלו ודיווח לו על התאונה לרבות מסירת פרטים מדויקים של צד ג' כולל שמה של חברת ההשכרה לה שייך הרכב הפוגע.


לאחר כחצי שעה הודיע סוכן הביטוח כי שוחח עם חברת ההשכרה אשר היו מודעים לתאונה שאירעה
מכלי הרכב שלהם וכי הם שולחים את השמאי מטעמם בכדי לבדוק את הנזק , וכי בכוונתם לתקן את הרכב של המבוטח במוסכי הסדר שלהם.


לאחר בדיקת השמאי מטעם חברת ההשכרה נטען ע"י השמאי כי הנזק אינו רציני וכי הוא מזמין גרר שיגרור את הרכב למוסך ההסדר לצורך תיקון.

בשלב זה המבוטח היה מאוד תמים והסכים להצעתו של השמאי מטעם חברת ההשכרה , אולם, לאחר גרירת הרכב המבוטח לא קיבל רכב חלופי כנדרש במשך כשבוע ימים כשהרכב שהה במוסך.
מכאן יודגש כי במהלך תיקון הרכב במוסך ההסדר של חברת ההשכרה עולה כי מעוצמת התאונה פח האחורי ובית גלגל רזרבי בתא המטען ניזוק קשה ויש צורך בהחלפתו, כמו כן שלדת הרכב מאחור נפגעה קשה אך השמאי והמוסך התעלמו לחלוטין מהפגיעה הקשה וביצעו תיקון נקודתי.

לאחר תיקון הרכב קיבל המבוטח את הרכב בצירוף חוות דעתו של השמאי מטעם חברת ההשכרה אשר החליט לקבוע לרכב ירידת ערך זעומה של 2.5 אחוזים בלבד,
כמובן שבעל הרכב לא הסכים לפיצוי ולקביעת השמאי והחליט להילחם.
אולם, גם כשהגיע שלמה עם נציגי הרכב הפוגע לבית המשפט, החלטת השופט הייתה חד משמעית. והסתמכה על חוות דעת היחידה של שמאי הבית בחברת השכרה ולכן גם הפסיד את הוצאות המשפט.

במקרה דומה אחר כשהמבוטח יודע את זכויותיו הוא יפעל אחרת - להלן דרכי הפעולה המומלצים ע"י השמאי


בשני התהליכים הללו יזכה המבוטח בבעלי מקצוע מטעמו לרבות מינוי שמאי רכב שאינו עובד או פועל בשיתוף פעולה עם חברות הביטוח - תוך שאותו שמאי עורך חוות דעתו ללא משוא פנים, לרבות חישוב ירידת ערך מסחרית שנגרמה לרכב בשל אירוע נשוא תביעה.

באשר לתביעה בבית המשפט , נבהיר בצורה חד משמעית כי השופטים מסתמכים על ראיות, וכי חובה על התובע להציג בפני בית המשפט חוות דעת או שומה נגדית אשר מגבשת את הנזקים ברכבו או ברכושו. - ללא חוות דעת של התובע תביעתו תידחה על הסף.

לכתבה דומה - ניתן ללחוץ על הניק באתר וואלה להלן קישור :


תביעות ביטוח דעות את זכויותיכם. http://cars.walla.co.il/item/1389183


בברכה,
חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש
עד מומחה בכיר לבית המשפט
054-6800905

להלן אתרי אינטרנט של חברת אומדן שמאים..

https://www.car-10.com     / https://www.car-10.co.il     https://www.haim-shamai.co.ilhttp://www.irgun-shamahim.org.il   /   http://www.michlala.co.il   /    http://www.ad-m.co.il /