שכר טרחת שמאי

שמאי רכוש מעדכן נושא שכר טרחת שמאי  - מי משלם ? 

בהתאם לכללי ההתנהגות שנקבעו על ידי ועדת האתיקה המקצועית לשמאי רכב  (להלן: כללי האתיקה)   בדרישה  לתשלום  להגשת  חשבון ובחשבונית  הנמסרת ללקוח ..

על שמאי הרכב להפריד בין שכר הטרחה לבין ההוצאות בגין ביצוע השומה, לפיכך האמור בהכרעה מתייחס לשכר טרחה שקבע השמאי עבור הכנת חוות הדעת.

חברים יקרים שלום רב,

לו פעם שאלתם את עצמכם ואת השמאים מי משלם את שכר טרחת השמאי ?

להלן תשובה ברורה לרבות העתק מהכרעה משפטית בנושא אשר נלקח מאתר:

מדינת ישראל - הכרעה בעניין שכר טרחתו של השמאי

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/w9026/he/regulation_1999-1866.pdf

  http://www.mof.gov.il/hon/2001/pniyot/sugiot.asp#b 

הבהרה בעניין שכר טרחת שמאי - עו"ד חיים קלייר
             http://www.kalir.co.il/Articles-Hikukim/49.html

 בקיצור חברים יקרים,..על פי חוזר של המפקח על הביטוח, חובה על חברת ביטוח לשלם את מלוא שכר טרחת השמאי ובלבד שצד ג' מוכיח
שהתשלום בוצע באמצעות חשבונית מס כדין.


   נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת !! 

בברכה,
חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש
עד מומחה בכיר לבית המשפט
054-6800905


להלן אתרי אינטרנט של חברת אומדן שמאים..

https://www.car-10.com / https://www.car-10.co.il https://www.haim-shamai.co.il / http://www.irgun-
shamahim.org.il  / http://www.michlala.co.il / http://www.ad-m.co.il /