תיעוד נזקי רכוש
דוגמאות נזקי רכוש בטיפול משרדנו.


נזילה


נזקי רטיבות
  
קילופי טיח טיפטוף מים בסלון
   
רכוש
 
שמאי רכוש נזקי רטיבות
 
שמאי רכוש נזקי צנרת
 
תיק עבודות שמאי רכוש
 
דוגמאות לנזקי שריפה ורכוש בהם טיפלנו
 
נזקי שריפה שמאי רכוש
 
נזק לעציםנזק לציודנזק חשמלי
 
עוד תמונות של נזקי רכוש בהם טיפלנו..
 
רכב נכנס בגדררכוש
 
נזקי לגדר
 
הערכת שווי רכוש - מכונות ותכולה לכל צורך לרבות קבלת הלוואה מבנקים.
 
הערכת שווי פסנטר
 
נזק לרכוש
 
נזק לארון
 
הערכת רכוש עזבון
 
הערכת שווי ציוד רכוש ומכונות
 
הערכת מכונההערכת ציודשווי מכונה
 
הערכת שווי מכונות

   

            בברכה,
חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש
 מומחה בכיר לבית המשפט

      054-6800905

להלן אתרי אינטרנט של חברת אומדן שמאים..

https://www.car-10.com / https://www.car-10.co.il https://www.haim-shamai.co.il / http://www.irgun-
shamahim.org.il  / http://www.michlala.co.il / http://www.ad-m.co.il /