פסק דין הפחתת בלאי חלפים במשאיותתמצית פסקי דין בעניין הפחתת בלאי חלפים ברכב מסחרי או משאיות

בת"א 185071/92 (ת"א) ציון שמיר נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ, נאמר בעניין סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח: "הוראת סעיף זו משקפת את גישת המחוקק שנועדה למנוע מחברת הביטוח שימוש לרעה בכוחה הכלכלי על ידי עיכוב התשלום, כולל הסכום שאינו שנוי במחלוקת במטרה לאלץ את המבוטח לוותר על חלק מתביעתו". 

בפסק דין אחר קבע בית המשפט בע"א 397/79 צבי מנגל נ' מדינת ישראל (פד"י, ל"ו (1) 432) כי: "אין פגם בכך שהמומחה חישב הורדת פחת על חלפים בעת שערך חישוביו. זהו הדבר המתבקש מעצמו ומקובל באורח כללי לצורכי חישוב נזק לכלי רכב בהם מוחלף חלק ישן בחדש בעת תיקונם. הדבר הוא בבחינת ידיעה שיפוטית מתוך ריבוי תביעות של תאונות דרכים". 

נסיעה טובה ובטוחה
חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש
 מומחה בכיר לבית המשפט
054-6800905


להלן אתרי אינטרנט של חברת אומדן שמאים..

https://www.car-10.com / https://www.car-10.co.il https://www.haim-shamai.co.il / http://www.irgun-shamahim.org.il  / http://www.michlala.co.il / http://www.ad-m.co.il /