פסק דין אחריות מקצועית
תקציר פסק דין
חוות דעת מומחה בעניין  אחריות מקצועית

 

רכבה החדש של מבוטחת נפגע קשה בתאונה. לאחר חודשיים מתיקון התאונה במוסך הסדר של חברת הביטוח נתקע הרכב והיה צורך בגרירתו למוסך היבואן.

כל מבוטח רכב אשר נגרמת לו תאונה נאלץ להתקשר עם נציגי חברת הביטוח שלו, .. מהר מאוד הוא מגלה אדיבות יתרה של נציגי חברת הביטוח אשר משכנעים אותו לגרור את הרכב למוסך הסדר תוך שהם מרגיעים את הלקוח כי יקבל רכב חלופי, תוך טיפול פרטני של שמאי רכב מטעמם אשר יבדוק את הרכב בקפידה רבה, עסק לא רע חשבה לתומה בעלת הרכב והסכימה להצעת נציגת חברת הביטוח.. - אז בואו נעצור רגע לפני ונשאל איפה טמון העוקץ, שימו לב, אילו הייתם נוהגים אחרת וגוררים את הרכב למוסך היבואן אזי ברוב המקרים ישנם מוסכי יבואן שמעניקים רכב חילופי וגם הייתם מקבלים חלפים מקוריים ולא הייתם פוגעים באחריות יצרן. - עצם העובדה כי הסכמתם להכניס את רכבכם למוסך הסדר אז אינכם מבינים כלל את ההשלכות של תיקון הרכב בידיים שאינם מקצועיות לרבות העובדה כי במוסך הסדר כבר ידאגו להחליף חלפי תאונה שאינם מקוריים. - שיקול דעת במקרה זה של בעל רכב חדש להעביר את רכבו החדש למוסך הסדר נראה בסדר מבחינתו משום שהוא אינו רוצה להתעסק עם הרכב ובדברים שאינו מבין.

לאחר התאונה התקשרה בעלת הרכב לחברת הביטוח ודיווחה על התאונה, נציגי חברת הביטוח הרגיעו אותה באומרם כי אין לך מה לדאוג מר וולדמיר, הכל יהיה בסדר, אנחנו מייד שולחים גרר.. שיגרור את הרכב למוסך הסדר שלנו.. עוד הוסיפו.. אמרנו לך שאין לך מה לדאוג !! חברת הביטוח שלנו דואגת למבוטחים שלה.. ושם במוסך ההסדר מחכה לך רכב חלופי ושמאי רכב, אתה מבחינתך אין לך הרבה מה לעשות, תן לנו לטפל בתאונה.. גשי למוסך הסדר, חתמי על כמה מסמכים, קבלי רכב חלופי וסעי לשלום, ברגע שיסיימו לתקן את הרכב אנו נתקשר איתך.
כעבור חמישה ימים התקשרו ממוסך הסדר ומסרו כי הרכב תוקן בהצלחה, בואי לקחת את הרכב בבקשה מסרו נציגי מוסך ההסדר, הרכב שלך יצא כמו חדש. - בעלת הרכב נסעה למוסך ההסדר, קיבלה את הרכב ונסע לדרכה,..
כעבור חודשיים, בזמן נסיעה נשמעו רעשים מתיבת ההילוכים ולאחר מכן הרכב הפסיק לנסוע. - מה לעשות חשבה בליבה, הרי זה רכב חדש לחלוטין, עברתי רק 15,000 ק"מ , הרכב באחריות יצרן, אז אין לנו ברירה אלא לגרור את הרכב למוסך היבואן. - לאחר גרירת הרכב למוסך היבואן נתגלתה תמונה מזעזעת, ברכבה החדש של הרכיבו חלפים חליפיים ולא מקוריים כנדרש, לדוגמא: רדיאטורים וחלפים רבים בחזית הרכב.
עוד נראה כי צינוריות השמן של תיבת ההילוכים הורכבו בצורה לקויה מאוד עד לעיוות הצינור וקריעתו במשך הזמן, כתוצאה מכך נזל כל השמן מתיבת ההילוכים אשר נפגמה כתוצאה מעבודתה ללא שמן. - מצד מוסך היצרן, בעלת הרכב איבדה את האחריות על הרכב בשל תיקון לקוי שלא במוסך היבואן.
אז מה עושים שאלה בעלת הרכב את נציגי מוסך היבואן.. בתשובה מקצועית מסרו את מסכנותיהם אשר הובילו אותה להתקשר עימנו, תוך התקשרות עם בעלי מוסך הסדר, חברת הביטוח והשמאי מטעם חברת הביטוח. - בבדיקתנו את הרכב במוסך היבואן נמצא כי הורכבו חלפים תחליפים ברכב חדש תוך הרכבה לא נכונה של צנרת שמן תיבת הילוכים. - בסופו של יום תיבת ההילוכים פורקה מהרכב, תוקנה והרכב נמסר לבעליו.

טיפולינו בנושא היה בשני מישורים א. חישוב ירידת ערך מסחרית לאחר תאונה, ב. ירידת ערך בגין החלפת חלפים לא מקוריים, (כל אלו לא חושבו ע"י השמאי מטעם חברת הביטוח)- זוהי חוות דעת אחת.
וחוות דעת השנייה נערכה כתביעת אחריות מקצועית של מוסך הסדר מטעם חברת הביטוח אשר גרם לנזק של תיבת ההילוכים תוך חישוב ירידת ערך רכב בגין פירוק והרכבת תיבת הילוכים מרכב חדש.

סיכום: כאן נעצור לרגע ונודה כי מרבים בעלי הרכב אין להם את הניסיון איך לנהוג לאחר תאונה, הבלבול, הכעס, חוסר אונים מביאים אותנו להאמין לסוכן הביטוח ו/או לנציגי חברת הביטוח. - ניצול העובדות הנ"ל ע"י כל אלו המתעסקים בביטוח הן אינטרסנטיות בלבד, האינטרס העיקרי הוא לשמור על כספם של חברות הביטוח תוך משלוח שמאי מטעמם אשר יעשה ככל שביכולתו למזער את הנזקים תוך העדר חישוב ירידת ערך מסחרית שנרגמה לרכב כתוצאה מקרות מקרה תאונה.

הסיפור לא נגמר, ואני מתכבד להציג בפניכם את המבוא לחוות הדעת לרבות פסק דין של בית המשפט בנושא הרשום לעיל.
 

 


בברכה,
חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש
 מומחה בכיר לבית המשפט
054-6800905


להלן אתרי אינטרנט של חברת אומדן שמאים..

https://www.car-10.com / https://www.car-10.co.il https://www.haim-shamai.co.il / http://www.irgun-shamahim.org.il  / http://www.michlala.co.il / http://www.ad-m.co.il /