בית משפט בעניין השמאי

תמצית פסק דין ועתירה לבגץ: 

מי יבחר את שמאי הרכב ?

פסק דין רכב

ביטול רשימות השמאים, טוענים העותרים לבית דין הגבוה לצדק, כי יאפשר לכל מבוטח לבחור שמאי הרצוי לו ללא התערבות המבטחים, ויספק לו הגנה על האינטרסים הצרכניים, תוך שמירה על אובייקטיביות השמאי והשומה.
מהמסמכים שצורפו לעתירה עולה כי בעמדה זו של העותרים תומכים גם הרשות להגבלים עסקיים וגם משרד התחבורה. רק חברות הביטוח תומכות בהותרת ההסדר במתכונתו הנוכחית וזאת מטעמים ברורים.
 

המועצה הישראלית לצרכנות, איגוד שמאי הביטוח, ואיגוד המוסכים בישראל, עתרו לבית הדין הגבוה לצדק כנגד חברות הביטוח וכנגד המפקח על הביטוח במשרד האוצר בבקשה למתן צו על תנאי שיורה למפקח לתקן את הסדר השמאים באופן אשר יאזן את השיקולים הצרכניים של ציבור המבוטחים עם אלו של חברות הביטוח, ברוח בית הדין בג"צ  השמאים הראשון אשר קבע כי שמאי הבית מצויים במצב של ניגוד אינטרסים.

בעתירה לבית משפט עליון מתבקש מכתוד בית המשפט להורות למפקח על הביטוח לבטל את רשימות השמאים של חברת הביטוח (להלן שמאי החוץ ) ולהחליפן ברשימה הכוללת את כלל השמאים בעלי רישיון שמאי במשרד התחבורה, וכך יימנע ניגוד אינטרסים המובנה אשר נוצר כתוצאה מן המתח הבלתי נסבל בין האובייקטיביות לה מחויב שמאי החוץ, לבין המצב הנוכחי בו חברות הביטוח שולטות על רשימות השמאים, ולמעשה פרנסתם של שמאים אלו תלוי בחסדיהם של חברות הביטוח.

בנוסף טוענים העותרים כי על פי מידע המבוסס על תלונות ועדויות רבות שהצטברו משך השנים נראה כי אותם שמאים מרשימות של חברות הביטוח פועלים מתוך חשש ואיום על פרנסתם. כיוון שכל אחד מהם נמדד ביחס לממוצע כלשהו של חברת הביטוח המפנה אליו לקוחות. אם הוא חורג מהממוצע ומאשר שומות בהיקפים גבוהים, הוא מוזהר על-ידי הממונה עליו. כך נוצר מעגל אימה:


השמאים לוחצים על המוסך להקטין את עלויות התיקונים כדי לא לאבד את פרנסתם, והמוסכים נאלצים להיכנע לשמאים, כי הם מצידם פוחדים שלא תהיה להם עבודה.

כך תיקונים של רכב לאחר תאונות דרכים חייבים להתבצע מתחת לרמה המקצועית הנדרשת ועד כדי סיכון בטיחותי של ממש. כל המערכת למעשה דוחפת את אנשי המקצוע ונותני השירות לרמות, ולא בשביל להרוויח יותר כסף, אלא פשוט כדי לשרוד ולהמשיך להתקיים.


מי שנפגע בסופו של דבר – הם המבוטחים והאזרח הקטן שרכבו כאשר בסופו של יום הרכב מתוקן ברמה נחותה תוך מצב בטיחותי ירוד ומסוכן שאינו מחזיר את הרכב לתיקונו ו/או לתיקון איכותי כפי שראוי היה שיהיה, תיקון המוריד את ערך הרכב ועלול במקרים קיצוניים לא להיות ביטוחותי בזמן נסיעה כאשר בסופו של יום יסכן את הנהג, את משפחתו ואת הסובבים אותו בכביש.

מכאן אנו למדים כי מצב הנוכחי, מחייב התערבות בית משפט עליון באופן שימנע לחלוטין את ניגוד האינטרסים של חברות הביטוח באמצעות ביטולן המוחלט של רשימות השמאים והותרת הבחירה בזהות השמאי בידיו של המבוטח. .

נסיעה טובה ובטוחה,

בברכה,
חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש
עד מומחה בכיר לבית המשפט
054-6800905


להלן אתרי אינטרנט של חברת אומדן שמאים..

https://www.car-10.com / https://www.car-10.co.il https://www.haim-shamai.co.il / http://www.irgun-shamahim.org.il  / http://www.michlala.co.il / http://www.ad-m.co.il /